VOS (Vorming, Oecumene en Samenleving)

Nieuwe programma VOS krijgt vorm

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. En er is heel wat te genieten.... een paar tipjes van de sluier.... Wat in den lande soms al gebruikelijk is, is ook het ko9mende seizoen in Rivierenland Oost werkelijkheid: de Preek van de Leek. Dat is een kerkdienst, waarin een gast een preek/verhaal houdt. Op 27 augustus om `10 uur is in De Schakel de eerste Preek van de Leek. Deze dienst is tegelijkertijd de aftrap van het nieuwe VOS-seizoen.

De VOS schroomt ook niet om onderwerpen te programmeren die discussie oproepen in het maatschappelijk debat. 'Diversiteit' en  'Genderidentiteit' maken deel uit van het programma. 'Van buiten' komt o.a. kerkelijk cabaretier en verhalenverteller Kees Postumus met een programma. Emeritus prof.dr. Frits de Lange komt met een combi van lezing en muziek naar Wijchen. Hij zal ons vertellen over zijn laatste boek, 'Overweldigend, leven met wat je niet in de hand hebt'. Frits Hendriks komt vertellen over 'de stilte van het klooster' en Willem Beekman over de wijsheid van de ouderdom.

Maar ook van binnenuit komen er heel wat activiteiten terug in het programma. Prof. dr. Rick Benjamins is gevraagd om zijn boek 'Boven is onder ons' op een avond in februari 2024 toe te lichten. Er komt in het boek zoveel aan de orde dat het om hoofdlijnen zal gaan. Maar ook die hoofdlijnen zijn buitengewoon belangwekkend als het gaat om spreken over God in deze tijd. Onder leiding van ds. Dick Sonneveld gaat een groep op reis naar Taizé. Hij zal later in het jaar een meditatieve kring leiden rondom Henri Nouwen, de priester die ooit de basis legde onder de Arc-gemeenschap en breed bekend is van zijn boek over 'De verloren zoon'. Ria Boersma en Marike Meek komen met een vervolg op de zeer succesvolle ouderenkringen in de afgelopen jaren. 'Wij zijn de tijden'  en 'Wat in het voorbij gaan blijft' heten de kringen. 

Er is, kortom, heel wat te genieten en te ontdekken in het nieuwe seizoen van de VOS. Hebt u er ook al zin in?

Jan Willem Drost