Welkom op de website van de
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost

Coronaregelen binnen de gemeente

Direct na de persconferentie van 26 november heeft het moderamen overleg gehad over de maatregelen die binnen PGRO de komende drie weken gehanteerd moeten worden.

Grootste verandering na de persconferentie is het feit dat Nederland ’s avonds/’s nachts, tussen 17.00 en 05.00 uur ‘op slot gaat’. Binnen PGRO sluiten wij daarop aan door geen activiteiten na 17.00 uur meer te laten plaatsvinden, tenzij ze digitaal (via Stream of Skype) aangeboden (kunnen) worden.

De vieringen, bijeenkomsten en vergaderingen overdag, alle beëindigd uiterlijk 17.00 uur, kunnen doorgang vinden en worden als kerkelijke activiteit gezien (er wordt dus geen QR-code gevraagd).

Voor eventuele activiteiten van PGRO die door de overheid als bijeenkomst worden bestempeld, is de controle op het corona-toegangs-bewijs (QR-code) verplicht. Vervolgens houden we ons ook in die gevallen in PGRO toch aan de basisregels!

De basisregels consequent toepassen is de ‘bescherming’ die wij elkaar moeten geven!
Die regels worden nog maar eens opgesomd:

  • thuisblijven als je verschijnselen hebt en quarantaine- en testprotocol van de GGD stipt volgen

  • op tijd handen wassen en bij entree van het gebouw handen desinfecteren

  • mondkapje dragen bij verplaatsingen (verplaatsingen tot een minimum beperken)

  • placeren/plaats nemen op 1,5 m afstand van elkaar (die afstand zo goed mogelijk handhaven bij verplaatsingen)

  • hoesten/niezen in de elleboog

Het koffie/thee drinken na de vieringen gebeurt NIET; het geeft teveel risico op besmetting. In activiteiten van kleine groepen kan koffie/thee vooraf op tafel gezet worden en bij de zitplaats ingeschonken worden.

Laten we ons ervan bewust zijn dat de ontwikkelingen in de zorg betekenen dat ook enkele ernstig zieke leden van onze gemeente te horen krijgen dat hun behandeling (weer) uitgesteld wordt. Hun teleurstelling en machteloosheid zijn onvoorstelbaar groot. Laten wij hen extra gedenken in ons gebed en waar mogelijk iets voor hen doen opdat ze ervaren dat ze niet vergeten worden.

Bij deze nieuwe ontwikkelingen en maatregelen spreken wij onze waardering uit voor allen die in de afgelopen maanden en in de komende weken in actie zijn om gemeenteleden zoveel mogelijk gelegenheid te geven met elkaar in verbinding te blijven.

Gerard Strien, voorzitter Kerkenraad PGRO                       Roelie Schotanus, scriba Kerkenraad PGRO

Gemeenteavond 15 november jl

Twee belangrijke onderwerpen zijn op de vergadering aan de orde geweest

  1. De diensten in de regio: We wilden graag met u praten over de manier waarop we het dienstenrooster in de nabije toekomst willen inrichten.

  2. Het pop-up plan: Op deze avond wilden we u informeren over de gang van zaken rondom de pop-up, een van de drie speerpunten die we in 2019 met u bespraken.

Een verkorte powerpoint van de presentaties vindt u hier.

 

 

200 jaar kerk(gebouw) Beuningen

Henny Brugman heeft een boek geschreven over deze 200 jaar. Het is een prachtig boek geworden met veel foto’s en tekst. Het boek is te koop voor € 28,50. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar: 200jaarkerkbeuningen@rivierenlandoost.nl


Download hieronder het 'Blauwe Boekje' vol met activiteiten georganiseerd voor iedereen.

WEBVERSIE BB 2021 2022
PDF – 1,7 MB 210 downloads

En de zijstroom met het laatste nieuws

Zijstroom 13 En 20 November
PDF – 505,1 KB 52 downloads

LAATSTE NIEUWS


Streamdiensten

Zondag 28 nov. 2021, 10 uur

Voorganger ds. P. Oosterhoff vanuit Wijchen
Klik hier om deze dienst te volgen.

Diensten zonder stream

In Beuningen gaat om 10 uur ds. J.W. Drost voor.

In Druten is er geen dienst.

We zingen wel in alle diensten, maar doen dat ingetogen. (niet uit volle borst).

 
Stroom

De nieuwe, extra dikke Kerststroom verschijnt volgende week

Contact

Voor het opnemen van contact, kun je het onderstaand formulier invullen.