Richtlijnen voor de kerkdiensten

Coronaregels per 1 oktober 2021 in de PGRO

Er zijn adviezen uitgegeven vanuit het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CiO) na overleg met de minister van Justitie die vanaf 25 september gelden.

- Het moderamen van de Generale Synode heeft daarop aansluitend adviezen voor onze kerk gegeven waarbij aangegeven is hoe lastig dit is.

- De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel is vervallen. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

- Het moderamen van de Generale Synode realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.

Dit resulteert in onderstaande richtlijnen voor de PGRO:

  • We voeren geen controle uit m.b.v. de coronapas.
  • We vragen onze bezoekers om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de basisregels goed na te blijven leven en thuis te blijven bij klachten.
  • T.a.v. de kerkdiensten en gebruik van de diverse ruimtes: wij faciliteren voor degene die dat willen de 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen. Dit gaat in overleg met resp. de koster of met de beheerder/organisator.