Richtlijnen voor de kerkdiensten

Direct na de persconferentie van 18 december heeft het moderamen overleg gehad over de maatregelen die binnen PGRO de tot 14 januari gehanteerd moeten worden.

Grootste verandering na de persconferentie is het feit dat Nederland ‘op slot gaat’. Binnen PGRO (Protestantse Gemeente Rivierenland Oost) sluiten wij daarop aan door geen activiteiten meer te laten plaatsvinden, tenzij ze digitaal (via Stream of Skype) aangeboden (kunnen) worden.

De vieringen, bijeenkomsten en vergaderingen worden afgelast. In deze periode zal er vanuit 1 kerk een streamdienst verzorgd worden. Daarbij is alleen het noodzakelijk personeel welkom. Deze diensten zullen zonder publiek zijn.

 

Bij deze nieuwe ontwikkelingen en maatregelen spreken wij onze waardering uit voor allen die in de afgelopen maanden en in de komende weken in actie zijn om gemeenteleden zoveel mogelijk gelegenheid te geven met elkaar in verbinding te blijven.

Gerard Strien, voorzitter Kerkenraad PGRO                       Roelie Schotanus, scriba Kerkenraad PGRO