WAT IS ANBI?


ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een status die door de Belastingdienst wordt verleend aan organisaties die zich voor 90% inzetten voor het algemeen nut. Goede doelen, wetenschappelijke en culturele organisaties kunnen een ANBI status krijgen. PKN Rivierenland Oost is ook in het bezit van een ANBI status. Hieronder leest u onze algemene gegevens en onze verantwoording, horend bij deze status.

 

Klik hier om de gegevens behorende bij ANBI te lezen

Klik hier om ons beleidsplan te bekijken

Klik hier om onze visie en missie te bekijken

Klik hier om de financiële verantwoording 2022 ANBI te openen/CvK

Klik hier om de financiële verantwoording 2022 ANBI te openen/CvD

Klik hier om ANBI GEGEVENS College van Diakenen (CvD) te openen