Vacature

De Protestantse Gemeente Rivierenland Oost is op zoek naar: (emeritus) predikant of kerkelijk werker ten behoeve van het ouderenpastoraat.

 

Voor deze parttime functie willen wij graag in contact komen met een iemand die:

 • Ervaring heeft in het gemeentewerk en het ouderenpastoraat.
 • Iemand die goed in teamverband kan werken en in staat is te werken in afstemming met predikanten, pastoraal ouderlingen en contactpersonen.
 • Woont op een bereisbare afstand van onze gemeente.

 

Taken

 • U gaat op bezoek bij oudere leden van onze gemeente; zowel thuis als ook in verzorgingshuizen.
 • Bent u alert op signalen die duiden op behoefte aan zorg, hulp en pastorale aandacht.
 • Leidt u uitvaartdiensten.
 • Onderhoudt en verstevigt u bestaande contacten met en in verzorgingshuizen.

 

Wij bieden:

 • Een dienstverband tussen 20 en 30 uur/week voor de duur van 2 jaar, met de intentie tot verlenging.
 • Werken in een enthousiast team van professionals.
 • Werken met een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers.
 • Salariëring conform de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk Nederland.

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Cees van Ingen (06-21498965)/ds. Dick Sonneveld (06-41494539), of door het bezoeken van onze website:

www.rivierenlandoost.nl/vacature.

 

Spreekt het bovenstaande u aan, dan zien wij uw motivatie met cv uiterlijk 14 februari 2022 tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatiecommissiepgro@gmail.com

Functie-inhoud:

Het uitvoeren van pastoraat aan ouderen binnen de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost, in de meest brede zin van het woord. De pastoraal werker is lid van het pastoraal team.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Pastoraat aan oudere gemeenteleden, zowel thuis en in verzorgingshuizen.
 • Leiden van rouwdiensten.
 • Bestaande contacten in de verzorgingshuizen verder uitbouwen en verstevigen.
 • Opzetten en begeleiden van gespreksgroepen voor senioren.
 • Eventueel een aantal keren per jaar (mede) voorgaan in de zondagse diensten.
 • Deelname aan werk-relevant overleg.

 

Functie-voorwaarden

 • (Emeritus) predikant of ingeschreven in het register van kerkelijk werkers in de PKN.
 • Enige jaren ervaring in vergelijkbare functie.
 • Ervaring in het voorgaan in kerkdiensten.
 • Affiniteit met ouderen en hun specifieke levensvragen.
 • Goede luister- en gespreksvaardigheden.
 • In staat om samen te werken met predikanten, ouderlingen en contactpersonen.
 • Bij voorkeur wonend binnen een straal van 25 km rond onze gemeente.
 • Beschikken over eigen vervoer.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Ouderenpastor is een zelfstandige functie, naast de predikanten.
 • Het betreft een dienstverband van 20-30 uur per week.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform. Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Een werkplek in een van de kerkgebouwen.

 

Verdere informatie over onze kerk

Meer informatie over onze kerk kunt u onder andere hier vinden.