Na een lange periode (ruim 25 jaar) dat ik heb gefunctioneerd als diaconaal predikant in Nijmegen ben ik nu na mijn pensioen in begin 2020 voor een deel van de werkweek werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor de diaconie van Rivierenland Oost.

Ik hoop mijn ervaring vanuit het diaconale werk in de stad vruchtbaar te kunnen maken voor de dorpen van Rivierenland Oost en de diaconieën te helpen om samen te komen tot een slagvaardige diaconie voor het hele gebied.

Paul Oosterhoff diaconaal werker, tel: 06 22994450

e-mail: poosterhoff@rivierenlandoost.nl