Marike Meek MA: pastor/geestelijk verzorger, tel: 06-18420900

email; mmeek@rivierenlandoost.nl

 

Dit jaar zal mijn laatste jaar zijn binnen de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost voor mijn pensionering. Meer dan twintig jaar heb ik vrijwel ononderbroken binnen de kerkelijke gemeente in het Land van Maas en Waal gewerkt. Meestal ter vervanging als er in een regio geen predikant was vanwege ziekte of in vacaturetijd. Daarnaast heb ik 16 jaar als geestelijk verzorger gewerkt in een verpleeghuis in Wijchen. Mijn ervaring, die ik de afgelopen jaren in de ouderenzorg heb opgedaan, wil ik tot aan mijn afscheid nog graag inzetten voor de gemeente, als voorganger en gespreksgenoot. Dat betreft in het bijzonder de existentiële problematiek die een rol speelt bij het ouder worden. Want ouderen van nu leven langer en daarnaast hebben zij veelal te kampen met verschillende chronische aandoeningen. Ze stuiten op de grens van het leven zonder dat de dood meteen dichtbij is. Dat roept vragen op als: Wat  vind ik belangrijk, wat vind ik waardevol in mijn leven? Wie zijn er belangrijk? Wat is een zinvolle besteding van mijn dagen? Wat heb ik te kiezen, waarin moet ik berusten?

Daarnaast gaat mijn belangstelling uit naar de verbinding tussen kunstuitingen en geloof en naar het zoeken van de betekenis van kunst (beeldende kunst, poëzie, literatuur, muziek en film) binnen de context van de protestantse traditie waarin ik geworteld en ingebed ben.

Als pastor en geestelijk verzorger wil ik graag een gespreksgenoot zijn om samen stil te staan bij wat er nu speelt en wat er belangrijk is in uw leven. Ik zal op een liefdevolle en aandachtige wijze naar u luisteren, met u spreken en met u zwijgen. Op een betrokken wijze, waarbij alles in vertrouwen gezegd mag worden.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
Je moet het als een goddelijke drukfout lezen
Dat de liefde de meeste zou wezen.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop.
Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt
Naar het punt daar waar de liefde begint.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop

't Is waar, om je liefde vast te houden
Moet je wel geloven, moet je vertrouwen.

Maar ze komt pas dan in je leven
Als je de hoop niet op hebt gegeven
En zeg nou zelf dat hoop doet leven
Dat is toch niet voor niets geschreven.

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is toch de…
Hoop op geloof in de liefde

 

Liselore Gerritsen  

White Chapel, 2000 Harrie Gerritz