Esther Disveld pastoraal werker, tel: 06 3023 6512

e-mail: edisveld@rivierenlandoost.nl

In 1972 zag ik het levenslicht als oudste kind van een katholieke vader en een protestantse moeder. Ik ben gedoopt in de Christelijk Gereformeerde Kerk en gevormd in de Rooms Katholieke Kerk. Al vroeg ontdekte ik dat ik me in een kerk thuis voel. Vanaf mijn zeventiende levensjaar ben ik daarom steeds actiever geworden. Ik heb theologie gestudeerd in mijn geboorteplaats Nijmegen en ben daarna pastoraal werk gaan doen, onder andere in Boxmeer. In de afgelopen jaren heb ik een geruime tijd als religieuze geleefd in een Clarissenklooster (de Bron in Nijmegen).

Al zolang als ik me kan herinneren voel ik me verbonden met de Oorsprong van het leven, die we ook wel God noemen, of Eeuwige, Barmhartige, enzovoorts. Voor mij is die relatie de basis van mijn bestaan. Stilte en gebed zijn daarbij kernpunten. Maar overal probeer ik de Ene in te ontdekken, en als dat lukt inspireert en bemoedigt me dat. Jezus is hierin mijn grote voorbeeld want hij sprak niet alleen over zijn band met de Vader, maar hij zag in alles het goddelijke om hem heen. Met name in mensen. Zelf straalde hij Gods liefde uit en deed een oproep om te doen zoals hij. Daarin probeer ik zijn volgeling te zijn.

Het mooiste vind ik om met mensen samen die verbinding te beleven en de diepte van geloven te delen. Dat kan door met elkaar te zingen en te vieren, maar ook door elkaar te dragen in moeilijke tijden. Daarbij is iedereen even kostbaar. Ieder van ons is een geliefd kind van God en mag weten dat hij of zij gezien en gehoord wordt. Ik vind het belangrijk om eraan te werken om er voor anderen te zijn, in vrede en vriendschap. Zoals de Liefdevolle er altijd voor ons is.

 

Esther Disveld