"Liefde overwint alles"

Ds. Dick Sonneveld, predikant, tel: 06 41494539

e-mail: dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

 

Adres:

Tiberiuslaan 3

6642AMBeuningen

Ik ben Dick Sonneveld. Inmiddels 61 jaar oud. Getrouwd met Margot, de liefde van mijn leven. Bijna 40 jaar geleden zijn we getrouwd. We hebben drie kinderen; Jan-Peter, Dieke en Marianne, die op hun beurt ook de liefde in hun leven hebben gevonden.

Ik ben 31 jaar predikant. Ik ben predikant geweest in Wateringen – Kwintsheul, Spijkenisse en Zoetermeer. En nu dus predikant in Rivierenland- Oost.

Voor mij is het adagium “Liefde overwint alles” een heel belangrijk adagium. Ik leerde het van mensen als Etty Hillesum, Dag Hammerskjol, Bonhoeffer en natuurlijk van Jezus van Nazareth. Liefde maakt dat ik altijd weer uit kan gaan van de goedheid van mensen. Van Etty Hillesum leerde ik de ander,  wat hij of zij ook gedaan heeft,  oordeelloos, in liefde te ontmoeten.

Voor mij is het belangrijk dat er in ieder mensenleven sporen van God te ontdekken zijn. Het is Gods Geest die altijd zal waaien en ik ben ervan overtuigd dat dat zo is in ieder mensenkind, maar ook in de wereld waarin we leven. Dat maakt dat er in “het andere”   altijd een zekere heiligheid is.  Het is iets waarover ik mij vaak kan verwonderen.

Dat maakt ook dat ik zal proberen steeds buiten het oordeel te blijven. Ieder mens gaat zijn eigen unieke weg. Wel zal ik proberen om te leren onderscheiden waarop het aankomt in het leven. Er zijn immers dingen die het leven moeilijker maken.  Vaak dingen die ons vervreemden van wie we werkelijk ten diepste zijn. We raken daardoor in de moeilijkheden. We branden op, we weten niet zo goed meer wat de zin is van ons bestaan.

Jezus van Nazareth laat zien dat God in een ieder van ons wil wonen, zonder onderscheid. En dat Zijn Geest ons wil bevrijden van wat het leven moeilijk maakt.   Dat kunnen hele praktische dingen zijn;: onrecht wat in ons leven gebeurt of gebeurd is. Dichtbij in ons bestaan, maar ook wat verder af. Is het Zijn Geest niet die deze wereld wil maken tot een wereld van vrede en gerechtigheid? Samen op het spoor komen van de richting die de Geest ons daarin wijst, daarin kan ik mensen begeleiden.

Samen op het spoor komen van God in ons leven kan ons ook doen verwonderen over de dingen in ons leven. We kunnen ons verwonderen en dankbaar zijn over de liefde die we in ons leven ontvangen en ontvangen hebben, maar ook over de liefde die we geven. We kunnen ons verwonderen over de prachtige natuur waarin we leven. Verwonderen ook over de onverwachte dingen die ons ten deel vallen. Het openen van je ogen voor die verwondering geeft vaak veel ruimte in het leven.

Voor mij laat het iets zien van Gods Liefde voor deze wereld.

Liefde die alles overwint.                 

April 2020, Dick Sonneveld