Rivierenland Oost; Geloven doe je samen!

THUISKOMEN

            Thuiskomen is daar waar je gewenst bent,

                 waar de liefde overheerst.

                   Waar armen je omhelzen en je altijd wordt begroet.

                          Een welkom om nooit meer te vergeten.

                  Zodat je weet; ik ziet hier goed!

MIDDEN IN DE WERELD

We zijn een gemeenschap van mensen, jong en oud die zich verbonden voelt met de kerk en de wereld. Wij willen een kerk zijn die open is, bereikbaar voor iedereen.

DOOR GOD VERBONDEN

Wat ons bindt zijn de verhalen in de bijbel, de verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De verhalen over het volk van God, de verhalen over Jezus.Onze kracht en onze bron ligt in die boodschap die we delen met de wereldwijde gemeenschap van gelovigen.

AANDACHT VOOR ELKAAR

Ons geloof verbindt ons en geeft een gezamenlijke opdracht: om er voor elkaar te zijn. Om aandacht te hebben voor anderen en om waar nodig hulp te bieden aan hen ieder die op ons pad komt. We willen omzien naar de mensen om ons heen, ongeacht of zij deel zijn van onze gemeente.

Iedereen is van harte welkom om deel uit te maken van onze gemeente!
U kunt actief zijn binnen onze gemeente, maar ook gewoon er bij zijn. 
Zo kunnen we samen ervaren wat het leven met elkaar zo kleurrijk maakt.