Missie-Visie-Beleidsplan

Visie en Missie: (vastgesteld d.d. 7 januari 2019)
VISIE: WAT EN WIE WILLEN WE GRAAG ZIJN?
Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt in God
als bron van liefde en leven. Door Jezus Christus leren wij hoe we in het
leven en in de samenleving kunnen staan: zichtbaar, bezielend en
uitnodigend. Op onze weg en in ons werk worden we geïnspireerd door de
verhalen uit de bijbel. Deze weg gaan we samen met oog voor ieders
verscheidenheid.
MISSIE: WELKE OPDRACHT GEVEN WE ONSZELF?
De betekenis van ons geloof maken we zichtbaar door de manier waarop:
- we respectvol omgaan met elkaar, elkaar bemoedigen en elkaar
ondersteunen
- we in de wereld dichtbij en veraf van betekenis zijn voor een ieder die
op ons pad komt
- we de kracht van onze geloofsgemeenschappen in onze dorpen
gebruiken in pastoraat en diaconaat
- we de kracht van de overeenkomsten in ons geloof gebruiken om recht
te doen aan de verschillen in beleving.