Mei 2021

Hoewel de coronacrisis ons nog parten speelt, zijn de eerste contouren van een prachtig nieuw programma voor Vorming & Toerusting zichtbaar met workshops, lezingen, creativiteit en films. Ook 2021 - 2022 wordt een VOS-seizoen om naar uit te kijken!