Colleges

Binnen een gemeente zijn er ook een aantal zaken die goed geregeld moeten worden.

Daarvoor zijn het college van kerkrentmeesters en het college van Diakenen.