Kerk Druten in 360 graden

De Immanuelkerk in Druten is een zaalkerk die gebouwd is eind 19e eeuw. Boven de ingang (dubbele deuren met een spitsboogvormige omranding) is een stichtingssteen ingemetseld, met daarin het jaartal 1859. Na de ingebruikname van de kerk ( 6 mei 1860) werd op het naastgelegen perceel een pastorie gebouwd.

Aan de voorzijde van de kerk en in de muurvelden tussen de steunberen bevinden zich spitsboogramen met glas in lood, sommige met afbeeldingen.  Op het dak stond een achtzijdige gesloten rijzige dakruiter, die door met een met  (lei) pannen gedekte spits was afgedekt. Begin 20e eeuw is deze vervangen door een open achtzijdige lantaarn, die met een met leien gedekte spits wordt afgedekt.

In 1874 werd onder de gemeenteleden een inzamelingsactie gehouden voor de aankoop van een orgel. De gebr. Gradussen uit Winssen kregen opdracht voor het bouwen van een orgel. Op 26 oktober 1876 werd het orgel ingewijd en wordt tot op heden nog (bijna) iedere week bespeeld.

Het oorspronkelijke interieur is bij een grondige renovatie na WOII gemoderniseerd. De glas-in-lood ramen werden hersteld.
De pastorie wordt sinds ongeveer 1960 niet meer door een predikant bewoond. In 1968 kreeg zij de functie “centraal gebouw” voor de hele streekgemeente Maas en Waal. Rond de eeuwwisseling is deze functie gedeeltelijk verloren gegaan en wordt de onderverdieping verhuurd. De bovenverdieping en het tussen de kerk en pastorie gebouwde Mamre hebben de taak van ontmoetings- en vergaderruimte overgenomen.

 

Voor meer informatie, zie het boekje "Zo sloeg dan de ure..." (uitgave 1985   ISBN 90-9000 882-9)

Kijk hier naar het fotoalbum van de kerk in Druten