Kerk Beuningen in 360 graden:

200 jaar kerk(gebouw) Beuningen

Henny Brugman heeft een boek geschreven over deze 200 jaar. Het is een prachtig boek geworden met veel foto’s en tekst. Het boek is te koop voor € 25 - € 30 (het precieze bedrag volgt zo snel mogelijk). Er hangt een intekenlijst in de kerk in Beuningen en bestellen kan ook door een e-mail te sturen naar: 200jaarkerkbeuningen@rivierenlandoost.nl

Historie van de kerk in Beuningen:

"onze kerk is gebouwd in 1821, maar de kerkelijke gemeente bestaat al veel langer. Als één van de eerste predikanten wordt Everardus Walter in 1537 genoemd". 

Klik hier om de historie van de kerk in Beuningen verder te lezen.