De Oude Sint-Victorkerk is een Nederlands Hervormde kerk in het Gelderse stadje Batenburg. De kerk is in 1443 verheven tot kapittelkerk. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog is een groot deel van de kerk verloren gegaan, alleen de toren en het schip zijn in de 17e eeuw gerestaureerd. 

Van de originele kerk is alleen het huidige gebouw en een hardstenen romaanse doopvont uit de eerste helft van de 13e eeuw overgebleven. Later toegevoegde objecten zijn onder andere een preekstoel uit 1665 met een doophek uit dezelfde periode. Het koofplafond in de middenbeuk is niet origineel, evenals de zuilen, deze zijn in 1836 geplaatst. In de kerk bevindt zich tevens een herenbank die overhuifd is. Deze en de andere banken stammen uit de eerste helft van de 17e eeuw. Er zijn meerdere grafzerken aanwezig, één daarvan is de zerk van Gijsbert van Bronckhorts Batenburg, deze stamt uit 1429. Het De Crane-orgel uit 1770 is gedecoreerd orgel met beeldhouwwerken van de hand van Petrus Verhoeven.

Andere onderdelen van het interieur zijn:

  • een voorzangerslezenaar uit 1669
  • twee koperen kroonluchters uit de 17e eeuw
  • een kristallen kroonluchter uit de 19e eeuw
  • gebrandschilderd glas uit de 17e eeuw
  • elf rouwborden uit de 17e en 18e eeuw
  • twee eenvoudigere rouwborden van predikanten uit de 19e eeuw
  • grafzerken uit de 15e, 16e en 17e eeuw, waaronder die van Gijsbert van Bronckhorst uit 1429.
  • een orgelkast in Lodewijk XV-stijl, met putti
  • een eenklaviers orgel uit 1770 van M. de Crane.