Collecterooster

per maandCollectes Februari 2021

Collecte 28 februari 2021

Collecte Missionair Werk 28 februari 2021

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van hetEvangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.

De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken

door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge

 in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en door de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66   tnv Protestantse gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van PKN missionair werk
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collecte.Collectes maart 2021

Collecte 7 maart 2021

Collecte 14 maart 2021

Collecte 21 maart 2021

Collecte 28 maart 2021