Overdenking 29 maart 2020

Gepubliceerd op 30 maart 2020 om 11:47

Overdenking van zondag 29 maart door ds. Dick Sonneveld

Lieve en mooie mensen,

 De dag zal komen en het uur zal slaan.

Zo voelt het met deze corona crisis.

Bijna onherroepelijk gaat er een golf over deze wereld van ziekte en dood. En alles raakt ontregeld.

Het is crisis.

Ik wil daar twee dingen over zeggen.

Het eerste is dat we te midden van die crisis op zoek gaan naar hoe we er een weg uit kunnen vinden. Een weg van leven en van licht. Want daar hebben we in deze tijd behoefte aan.

Te midden van de donkerte lichten aan steken.

En die lichten kunnen we alleen opsteken als we erin geloven!

Waarin?

Nu dat het goed zal komen! Dat ons leven weer aan het Licht zal komen!

Koud, een voor een niet geborgen, zoals we zitten, hebben we behoefte aan verhalen van mensen die zeggen: Er is een weg uit de crisis.

 En die weg is er..

 In de stille straten gaat een mare rond.. een mare dat we zullen worstelen maar boven zullen komen. Zoals we ooit tegen het water vochten en wonnen; Luctor et emergo.

 Zoals ooit een volk gered moest worden uit de slavernij.

 Zwoegen deden ze. Doden vielen en velen waren ziek.

Maar er was er een die zei dat hij erin geloofde.

Waarin?

Nu dat ze vrij zouden worden.

Zijn naam;  Mozes.

 Mozes, hij was door de dood heen gekropen, want zijn naam betekent die door het water getrokken is. Opgestaan uit de dood van de Nijl.

 

Nu deze Mozes, deze uit de dood getrokken man, zegt te geloven dat er een weg is die je door de dood heen aan het licht zal brengen.

Dat je bevrijd kunt raken van de ellende en dat er een dag zal komen dat de zon zal gaan schijnen.

Hoe! De weg is een weg door de ellende heen.

Plagen zullen over het land komen. We hebben er net van gelezen.

En die plagen roepen om een antwoord. Ze zeggen: het moet anders in de wereld waarin wij leven.

Hoe dan? De farao, waaronder ze leven, zal mee moeten.

Hij zal zijn principes moeten verraden. Niet langer zal hij mensen moeten uitbuiten. Hij zal moeten inzien dat mensenlevens kostbaar zijn.

En Mozes gaat naar die Farao toe. Hij zegt: Laat mijn volk gaan.. Ook zij zijn mensen. Zie toch de ellende waarin ze leven.

 Kijk toch naar binnen Farao; wat doet het met je dat er mensen doodgaan?

En lieve mensen het doet Farao helemaal niks. Zelfs niet als hij het aan den lijve gaat ondervinden! Economische rampen gebeuren. Je zou in onze tijd kunnen zeggen dat de beurzen instorten. Even raakt het hem, als de oogsten kapotgaan door hagel. Maar als het weer stopt…

Dood heerst onder Israël.

Farao.. laat mijn volk gaan. Heb erbarmen…het uur komt… ook voor jou..

 Mozes leeft met een heel andere gedachte: Hij gelooft erin dat er na de crisis, als ze uitgetrokken zijn,  een nieuwe tijd gaat komen waarin ze geleerd hebben.

Waarin de ogen open zijn gegaan voor elkaar. Hij gelooft er heilig in.. dat er onder het volk het beste wakker gemaakt wordt.. dat zij bereid zijn om voor elkaar in te staan elkaar te helpen en inderdaad de crisis samen de baas zullen worden en eruit kunnen trekken.

 Ja, bang zijn ze ook.. en dat is het tweede wat ik wil zeggen: Het is goed om de angst te delen. Want wat gaat er komen? Zij en wij weten niet welke weg zal opengaan.Wij en zij verliezen de controle..

 Maar Mozes zal vasthouden aan die zin: “het zal goed komen” God zal jullie de weg wijzen. Door het water zul je gaan, net als ik ooit. Door de crisis zullen jullie heen gaan en er zal nieuw land komen. En het zal beter zijn.

 

Nu moeten ze allemaal nog even binnen blijven wachten tot de storm over is, maar als ze straks naar buiten mogen dan zul je zien; een gelouterd volk met nieuw elan.

 Het uur zal komen… Petrus staat voor Jezus… Hij is bang… kan dit niet aan Mij voorbijgaan zal hij gedacht hebben.

Zoals wij allemaal bang zijn… Deze weg wil ik niet gaan… maar Jezus zal deze weg gaan.

We zagen het net op een filmpje.

Zoals Petrus zijn wij allemaal.

Deze weg van de Corona crisis wil niemand.. en toch is hij daar…

e enige die de weg wel gaat en met verve.. is Jezus van Nazareth…Het is onze God die ervoor kiest.

Waarom?

Waarom?

 Hij gelooft dat hij in de dood en de ellende niet alleen gelaten zal worden, maar dat er uit de dood een volk zal opstaan dat het anders wil..

Een volk dat in liefde zal leven..

Hij gelooft dat het God zelf is, die die dood zal ondergaan.. maar dat diezelfde God zo de weg kan wijzen uit de crisis, omdat hij voelt en weet wat het volk voelt en ervaart.

Dat hij zal opstaan, voorbij de crisis en dat er een nieuw bestaan zal komen…

 Ja, wij zijn als Petrus bang bij tijd en wijle. Zal het mij overkomen? Zal ik ziek worden? En als je al ziek bent of al mensen moest verliezen… dan vraag je je af:  hoe komen we ooit weer boven..

Ja we worstelen in angst wat af.

 En in die angst is er die Ene.. die ook die weg zal gaan van angst, donkerte, verdriet en van vragen en die tegelijkertijd .. influistert.. maar ik hou van je .. mag ik je hand effe vasthouden… ik wil bij je zijn in al je verdriet..

En ik zal als die Mozes ooit roepen: Laat mijn volk gaan. Ik zal roepen naar de boze machten van ziekte en dood van slavernij:”laat mijn volk gaan…”

 En hij roept het niet alleen, hij gaat die weg…

Vandaag zouden we zeggen het is de weg van de Corona.. de weg van de angst, de weg van dit komt nooit meer goed… om je hand vast te houden. En steeds weer fluistert hij: “Volhouden.. want de crisis zal ons doen opstaan. Corona laat mijn volk gaan…”

Corona laat mijn volk gaan…

 Het uur zal komen dat ook jij en ik zullen zeggen: “Ik niet. deze weg kan ik niet gaan…” Corona.. voor jezelf of mensen die je goed kent, familie leden Ik niet en onherroepelijk komt die dag… en je zal willen weglopen… en vreemd; er is er één die met jou die weg gaat.. dit is de weg naar het Licht, fluistert hij.. het is de weg dwars door de crisis heen..

Ik beloof je… dat het goed komt…

 In je hart zal het klinken naast die andere stem… die roept het komt nooit meer goed. Weet je: jij staat niet alleen, het is een heel volk en hele wereld die deze weg met jou gaat en oude verhalen vertellen in de tijd voor Pasen. Dat er één is die die weg met ons gaat en die zegt: Hou vol, door de crisis heen zul je leven vinden.

Het komt goed, ik beloof het je.

Ik zal blijven roepen:  “Corona laat mijn volk gaan”.

En je zul zien: Het zal gebeuren!

 Amen

 

 

Nieuws


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.