Pastorale brief nr 2

Gepubliceerd op 30 maart 2020 om 11:32

Beste mensen,

Wat is er in een week veel veranderd in Nederland. Stonden we vorige week nog aan het begin van deze corona- crisis, nu zitten we er middenin. In deze week denken we vooral aan de vele slachtoffers die inmiddels gevallen zijn.

We denken en bidden voor de mensen die geliefden moesten verliezen. We denken aan allen die ziek zijn geworden deze week. Sommigen van ons hebben in de nabije omgeving er mee te maken. Ook aan hen denken we. We denken aan al die mensen die in instellingen moeten verblijven en nu geen bezoek krijgen. Vele huizen vragen of mensen een kaartje willen sturen. Ook in de huizen in Wijchen, Druten, Winssen en Beuningen. We denken aan de families met dementerende familieleden. Mooi om hen in uw gebeden op te nemen. En verder denken we aan allen die het moeilijk vinden om alleen te zijn.

Hoe houden we contact?
We zenden iedere zondag via het internet een dienst uit. Daarnaast zijn afgelopen zondag alle kerken beperkt open geweest op het moment dat er dienst zou zijn. Een kaarsje werd aangestoken, even zitten in de kerk, weliswaar ver bij elkaar vandaan, maar dan toch even stil voor God. Er was ook iemand van het pastorale team aanwezig. Verder hebben we een filmpje gemaakt dat u via de website van Rivierenland Oost kunt bekijken. Ook deze week zullen we dat doen.
U kunt ons ook bellen. Het liefst tussen 10.00 – 11.00 uur. Mocht er een wat langer gesprek nodig zijn, dan maken we met u op dezelfde dag een afspraak om via telefoon, whatsappvideo of skype contact met u op te nemen.
Afgelopen week hebben we de eerste pastorale brief bij vele gemeenteleden die geen internet hebben bezorgd. In heel de gemeente heeft het pastorale team, samen met vele vrijwilligers, deze brief bezorgd en bij een aantal mensen een plantje gebracht. Ook deze brief zal bezorgd worden en ook zullen er in de komende weken plantjes worden gebracht. Dit zullen we voortzetten zolang dit, door de Coronacrisis, nodig is. Mensen lijfelijk bezoeken hebben we tot een minimum terug moeten brengen. Maar als het echt nodig is, bel ons! Via internet hebben we aangeboden om u te helpen waar nodig.. Het kan ook zijn dat wij op u een beroep op u doen om te helpen. Wij vinden het fijn dat u, indien u dat wilt, uw steentje daaraan kunt bijdragen. Daarnaast zijn er in onze gemeente telefooncirkels ontstaan van mensen die elkaar even bellen. Zo hopen we toch met elkaar en met u in contact te blijven. “Laat mijn volk gaan “. De lezing gisteren in de videodienst was uit Exodus 7: 8 – 25. Mozes en Aaron komen bij de Farao en zij vragen of de Farao hun volk wil laten gaan. Dat kunnen zij vragen omdat zij geloven in de belofte die ze van God gekregen hebben. De belofte luidt: “Ik zal jullie bevrijden en je de weg wijzen naar een land van melk en honing”. Die belofte is een belofte van hoop aan het volk! Nog is het niet zover, maar dit
2

2
zal gaan gebeuren! Die belofte gaat hen ook op de been houden als er de meest vreselijke dingen gebeuren. Eerst in het “Angstland” Mizraim, Egypte waar ze nu leven. Ziekte en dood heersen ook onder hen door de slavernij. Het is diezelfde ziekte en dood, die straks de Farao zal doen inzien dat het zo niet langer kan. Het zal anders moeten: Hij zal moeten luisteren naar de belofte van de God van Israël: Ze zullen op weg mogen naar een nieuw land. Het is die belofte die tot het volk spreekt “Hou vol, want je bent onderweg naar een nieuwe toekomst Wij leven deze week als dat volk in de ellende van dood en ziekte, maar is het niet diezelfde belofte van toen, die nu tot ons klinkt?” Ik zal jullie redden uit de donkerte vandaan en je zal op weg gaan naar een nieuw land, waarin alles anders kan worden!”! We zien dat we nu tot elkaar gebracht worden in compassie en omzien naar elkaar: Houd die verbinding straks vast! Nog is het niet zover, maar laten we uit die hoop leven en wat we onderweg opdoen, meenemen naar de toekomst toe. Laten we niet vergeten! Nog is het niet zover. Laten we, nu alles duister is, een vuur ontsteken dat nooit meer dooft. Is dat niet de essentie van Pasen: Midden in de dood, staat er één op om met ons te leven en Hij zegt: “Ik beloof je dat ook jij uit de duisternis zal opstaan”.


Deze vierde zondag in de Veertigdagentijd zou feestelijker moeten zijn dan de drie voorafgaande zondagen. Maar in Exodus is het zo’n feest nog niet. Er is wel een stip op de horizon in de verwarring van het leven in Egypte en dat is de tocht uit de duisternis, de slavernij, de dwang van buiten. In de verte, door het oog. Maar er moet nog bloed vloeien, veel bloed, letterlijk vandaag, voor de uitweg bereikt is. Het hart van Farao, dat steenhard is, moet worden gebroken. De strijd tussen de Zoon van de God Ra, zoals Farao wel wordt aangeduid, tegen de strijd van de God van Israël. En toch, toch is er in de verwarring ook hoop. Er bloeit hier en daar een kleine bloem, iets hoopgevends. De verwarring kan nooit zo groot zijn of er gloort ook iets van hoop. Voor wie dat wil en dat kan zien.
Bereikbaar voor u
Als pastoraal team zijn we ook voor u beschikbaar als u dat wenst. U kunt appen, mailen, bellen of we komen bij u langs als dat verantwoord is. Schroom niet om dat ons te laten weten! Vrede en alle goeds in deze verwarrende tijden, namens het pastorale team, Dick Sonneveld

Marike Meek: 0618420900, marike.meek@gmail.com, of m.meek@rivierenlandoost.nl Dick Sonneveld: 0641494539, dajsonneveld@rivierenlandoost.nl; Jan Willem Drost:0648574709 jwdrost@rivierenlandoost.nl Paul Oosterhoff: 0622994450 poosterhoff@rivierenlandoost.nl, Anja Hulsbergen: 0630290304 ahulsbergen@rivierenlandoost.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.