Pastorale brief nr 1

Gepubliceerd op 30 maart 2020 om 11:31

Beste mensen,

Sinds gisteravond 18.00 uur is het leven in Nederland in een andere fase terecht gekomen. We denken daarbij aan veel mensen: - aan de mensen die erg vatbaar zijn voor de virussen, omdat ze diabetes of copd hebben of ernstig ziek zijn, - aan de mensen in de zorg en het onderwijs die onder grote druk staan, - aan de ondernemers, klein en groter, die op allerlei creatieve manieren moeten proberen deze crisis door te komen, - aan de mensen die deeltijdontslag krijgen of zij die helemaal thuis komen te zitten buiten hun eigen wil, - aan de ouderen die nauwelijks nog bezoek krijgen, - aan ieder van ons die leeft in een tijd van onzekerheid

.Hoe houden we contact? Als pastoraal team en kerkenraad van onze gemeente moeten we zo goed mogelijk proberen om te gaan met deze situatie. We willen graag zichtbaar te zijn, maar we kijken wel waar dat verantwoord kan. Een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is het streamen van een kerkdienst. Zo kunnen we als gemeente toch een beetje verzameld zijn rondom Gods woord en kunnen we de lofzang gaande houden. Daarnaast zijn afgelopen zondag alle kerken open geweest op het moment dat er dienst zou zijn. Voor mensen die behoefte hebben aan samen bidden op zo’n moment, voor mensen die even willen praten, voor mensen die kwamen luisteren naar prachtige muziek. Ons streven is om dat zo voort te zetten. Op zondag is er een live stream-dienst uit Druten. Dat is vanuit Druten omdat we dat daar logistiek het beste kunnen organiseren. Daarnaast zullen de andere kerken open zijn op het tijdstip dat er dienst zou zijn. Daar treft u dan Marike, Dick, Paul, Anja of mij aan, samen met een lid van de kerkenraad of de gemeente, afhankelijk van wat we veilig kunnen bemensen. Daarnaast zullen we iedere week een pastorale brief schrijven die we u of als brief of als mail proberen te bezorgen. En als het lukt - maar we zijn daarin niet de grootste helden - posten we geregeld een filmpje om met u te delen wat ons op het hart ligt. Ook zullen we proberen mensen te bezoeken als dat enigszins verantwoord is. Zo hopen we toch op een of andere manier met u in contact te blijven.

Is God in ons midden? Een van de lezingen die gisteren op het rooster stond, en die we hebben gelezen in Batenburg en Beuningen, gaat over het morrende volk Israël. Ze zijn dankzij God en Mozes in de woestijn beland. God heeft ze, door Mozes als middelaar, dan al twee keer uit de nood geholpen: door een weg te banen door de zee. En door, als de honger toeslaat, voor manna – brood in de woestijn – te zorgen. In deze lezing, uit Exodus 17, de verzen 1 tot en met 7, dreigt het volk door gebrek aan water om te komen. Opnieuw slaat de paniek toe. Er komt water uit de rots als Mozes God de klachten van het volk voor legt. Het Schriftgedeelte eindigt met: ‘Mozes noemde die plaats Massa en Meriba (‘Beproeving’ en ‘twist’), omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ Dit is een tijd waarin die vraag opnieuw opkomt: ‘Is de Heer in ons midden?’ Zo’n vraag dwingt je met andere ogen te gaan kijken naar de wereld: uitgestoken handen, ontluikend groen, een positief verhaal, mensen die voor elkaar klaar staan, een telefoontje, is dat dan het ‘water’ waar wij nu naar verlangen, waarin God ons tegemoet komt?

Bereikbaar voor u Als pastoraal team zijn we ook voor u beschikbaar als u dat wenst. U kunt appen, mailen, bellen of we komen bij u langs als dat verantwoord is. Schroom niet om dat ons te laten weten! Vrede en alle goeds in deze verwarrende tijden,

namens het pastorale team, Jan Willem Drost

Marike Meek: 0618420900, marike,meek@gmail.com,

Dick Sonneveld: 0641494539, dajsonneveld@rivierenlandoost.nl;

Jan Willem Drost:0648574709, jwdrost@rivierenlandoost.nl,

Paul Oosterhoff: 0622994450, poosterhoff@rivierenlandoost.nl,

Anja Hulsbergen: 0630290304, ahulsbergen@rivierenlandoost.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.